Niš, 12. maj 2019. godine – Obuka aktivistkinja civilnog društva naprvom seminaru„Ka integritetu institucija sistema socijalne politike“ održana je od 9. – 12. maja u Nišu.

U okviru projekta „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“, Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri taĉke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji započinju sa procesom prikupljanja prijava za obukuo planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja.

 

Strana 1 od 5