utorak, 14 maj 2019 17:12

PRVI SEMINAR „KA INTEGRITETU INSTITUCIJA SISTEMA SOCIJALNE POLITIKE“ ODRŽAN JE U NIŠU

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Niš, 12. maj 2019. godine – Obuka aktivistkinja civilnog društva naprvom seminaru„Ka integritetu institucija sistema socijalne politike“ održana je od 9. – 12. maja u Nišu. Prvih deset aktivistkinja sa područja dela centralne i područja istočne Srbije usvojilo je znanja o planovima integriteta u institucijama ključnim za zaštitu prava žrtava okolnosti porodičnog ili partnerskog nasilja i/ili trgovine ljudima. Deo obuke sprovela je Dragana Krunić, šefica Odseka za planove integriteta Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

 

Obukom, između ostalog, razvijani su kapaciteti polaznica za uočavanje relacija između stvarnih događaja prouzrokovanim nepravilnostima u radu lokalnih institucija sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima porodičnog i partnerskog nasilja i trgovine ljudima i mera iz obaveznog antikorupcijskog mehanizma koji služi prevenciji nepravilnosti u radu institucije. Upoznavanjem sa tematikom planova integriteta stvarana je i svest o potrebi i značaju planova integriteta u kojima su rizici ispravno procenjeni, a rokovi i mere za njihovo otklanjanje adekvatno određeni.  

 

Projekat „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“u saradnji sprovodeRomski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri tačke (Beograd) i udruženje RIME (Zaječar). Šestomesečni projekat čije su aktivnosti skoncentrisane na unapređenje primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja kroz obuku o planovima integriteta i izgradnju mreže aktivistkinja za integritet institucija, finansira TRAG Fondacija iz Beograda, u okviru programa „Snažnije zajedno“

 

Ovom inicijativom biće stvoreni uslovi za učešće i/ili nadzor građana u vezi sa planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike kao i uslovi za lokalni pritisak radi prevencije nepravilnosti u radu ovih institucija koje dovode i do nesprovođenja propisa. Ukupno dvadeset aktivistkinja sa područja dela centralne, južne i područja istočne Srbije će se obučiti, a zatim će se formirati mreža aktivistkinja sa područja dela centralne, južne i istočne Srbije za integritet institucija u sistemu ključnom za ostvarivanje prava žrtava okolnosti porodičnog ili partnerskog nasilja ili trgovine ljudima.

 

Ova inicijativa početkom 2019. godine našla se među 17 projekata koji su odabrani za finansiranje na konkursu od ukupno 203 prijavljena predloga iz Srbije, Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine.Odluku da baš ona bude finansirana, u posebnom participativnom procesu, glasanjem, donele su druge pojedinke, inicijative i organizacije koje su i same bile učesnice istog konkursa.[1]

 

Više informacija o projektu dostupno je na:http://tritacke.org/srp/page/novosti

 

[1] Vidi više na: https://www.tragfondacija.org/pages/posts/snaznije-zajedno-rezultati-konkursa-2124.php

Pročitano 3940 puta

 


ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU
ROMA CENTER FOR DEMOCRACY © 2016 do 2018 RCD Bujanovac.

Kosovska 19/5 17520 Bujanovac

Partizanska 9a/9 17500 Vranje

Realizovani Projekti